Tháng 1

04.01: sh HD Farmsen

           * Ẩm thực: Quyên+Hải

 18.01: Tất niên Hoa lư (25.01 là mùng 1 Tết)

             * Ẩm thực: tất cả PH và Tr.


 Tháng 2

 

01.02: Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với Hội NVTNCS Hamburg tại Haus der Jugend der Grundschule Jenfeld

08.02: sh HD Farmsen

            * Ẩm thực: Tr. Lan + Tr. Quỳnh

 22.02: sh HD Farmsen

            * Ẩm thực: Quỳnh+Hương Jana


 Tháng 3

 

14.03: sh HD Farmsen

           * Ẩm thực: Ngọc+Thúy

28.03: sh HD Farmsen

            * Ẩm thực: Hải+Thủy


Tháng 4

04.04: sh HD Farmsen

            * Ẩm thực: K. Dung+Bích

10-13.04: Trại BH 25/Ostern 2020 tại Lennestadt, Nordrhein Westfallen

 18.04: sh HD Farmsen

            * Ẩm thực: Ngọc+Thúy


 Tháng 5

02.05: sinh hoạt ngoài trời toàn LD

16.05: sh HD Farmsen

           * Ẩm thực: M. Lệ+P. Anh


Tháng 6

 

06.06: sh HD Farmsen

   * Ẩm thực:: Thiếu đoàn(+ Tr. N. Dung)

20.06: sh HD Farmsen

            * Ẩm thực: Hạnh+Điệp


Tháng 7: Nghỉ hè, không có sinh hoat HD

 


Tháng 8

08.08: sh HD Farmsen

            * Ẩm thực: Quyên+Huyền 

22.08: sh HD Farmsen

            * Ẩm thực: Bích+Như


Tháng 9

 

05.09: sh HD Farmsen

           * Ẩm thực: M. Lệ+P. Anh

19.09: sh HD Farmsen

      * Ẩm thực: Thiếu đoàn (+ Tr. N. Dung)


Tháng 10

 

17.10: sh HD Farmsen

            * m thực: Thủy+Hải

31.10: sh HD Farmsen (Halloween và Reformationstag)

           * Ẩm thực: Song-Trang+Quỳnh


Tháng 11

 

07.11: sh HD Farmsen

           * Ẩm thực: Hạnh+Điệp

21.11: sh HD Farmsen

    * Ẩm thực: Ấu đoàn (+ Tr. Lan)

28.11: Tham gia Weihnachtsbasar với nhà thờ Farmsen


Tháng 12

 

05.12: sh HD Farmsen

            * Ẩm thực: K. Dung,+Quỳnh

 19.12: Lễ Giáng Sinh Hoa lư

            * Ẩm thực: : tất cả PH và Tr.Januar

 

04.01: Gruppenstunden in Farmsen

 

18.01: Gruppenstunden in Farmsen

  

Februar

 

01.02: Neujahrfest mit dem Verein der Vietnamesischen Flüchtlingen in Hamburg

 

08.02: Gruppenstunden in Farmsen

 

22.02: Gruppenstunden in Farmsen

 

 

März

 

14.03: Gruppenstunden in Farmsen

 

28.03: Gruppenstunden in Farmsen 

 

April

 

04.04: Gruppenstunden in Farmsen

10.04: bis 13.04 Ostern-Camp 2020 in Lennestadt, Nordrhein Westfallen

 

18.04: Gruppenstunden in Farmsen

 

 

Mai

 

02.05: Outdoor Aktivitäten

 

16.05: Gruppenstunden in Farmsen

 

Juni

 

06.06: Gruppenstunden in Farmsen

 

20.06: Gruppenstunden in Farmsen

 

July

Sommer Ferien, keine Gruppenstunden

 

August

 

08.08: Gruppenstunden in Farmsen

 

22.08: Gruppenstunden in Farmsen

 

September

 

05.09: Gruppenstunden in Farmsen

 

19.09: Gruppenstunden in Farmsen

 

 Oktober

 

17.10: Gruppenstunden in Farmsen

 

31.10: Gruppenstunden in Farmsen (Halloween und Reformationstag)

 

 

November

 

07.11: Gruppenstunden in Farmsen

 

21.11: Gruppenstunden in Farmsen

 

28.11: Weihnachtsbasar mit Gemeinde Farmsen

 Dezember

 

05.12: Gruppenstunden in Farmsen

 

19.12: Weihnachtsfeier des Stammes HOA LU