Phong trào giáo dục bổ túc cho học đường dựa trên nguyên tắc và phương pháp Hướng Đạo (Trò chơi, cắm trại...).

Bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam.


 

 

 

 

Ðể thực hiện mục tiêu giáo dục của mình, phong trào Hướng Ðạo Việt Nam tạo cơ hội cho đoàn sinh phát triển trong 5 lãnh vực:

 

  Rèn luyện nhân cách, biết nhận trách nhiệm, có khả năng đặt cho mình những mục tiêu và đánh giá hành động của mình, rèn luyện khả năng quyết định, cam kết giữ lời cam kết.

 

Rèn luyện khả năng đối phó trong mọi trường hợp, xây dựng khung cảnh sống của mình, rèn luyện sự khéo léo, khả năng phát minh, sáng tạo.

 

Tập thói quen ham thích một cuộc sống lành mạnh, phát triển những thể chất,

chăm sóc, gìn giữ sức khoẻ.

 

Tìm thấy ý nghĩa của hành động vô vị lợi phục vụ cho lợi ích chung, ra khỏi sự

 vị kỷ, tìm đến người khác, có khả năng giữ một vai trò trong cộng đồng và tham dự vào đời sống cộng đồng.

 

Hướng Ðạo Việt Nam không cổ vũ cho một tôn giáo nào, tôn trọng mọi tín ngưỡng, khuyến khích đoàn sinh tìm đến một tôn giáo, tạo điều kiện để đoàn sinh tìm hiểu và đến gần hơn tôn giáo của mình. Mặt khác, Hướng Ðạo Việt Nam nung đúc tinh thần yêu nước, làm cho đoàn sinh biết quí trọng di sản lịch sử và văn hóa của dân tộc, thấm nhuần ý niệm về tổ quốc của mình có bổn phận đối với quốc gia mình đang cư ngụ. Vì vậy mà trong ba lời hứa Hướng Ðạo, lời hứa thứ nhứt là " làm tròn bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi ".

 

 

 

Hướng Ðạo cung cấp cho giới trẻ một môi trường tự do và sáng tạo.

Do đó, phương pháp Hướng Ðạo chú trọng đến các sinh hoạt ngoài trời, là những cơ hội tốt để trở về nguồn gốc của sự sống, để tìm tòi, khám phá...Sống gần với thiên nhiên, Hướng Ðạo Sinh có thể thỏa mãn tính năng động của mình, có thể khám phá một vùng đất, xây dựng khung cảnh sống của mình, dựng lên nơi trú ẩn cho mình, tập đương đầu với những khó khăn, trở ngại, với mưa nắng, gió .....

Hướng Ðạo Sinh có cơ hội rèn luyện sức chịu đựng dẻo dai, óc tháo vát, khả năng đối phó với mọi hoàn cảnh, nuôi dưỡng lòng quí trọng thiên nhiên và các sinh vật. Phong trào Hướng Ðạo có những mục tiêu, những phương pháp giáo dục rõ ràng, mà sự hiệu quả đã được chứng minh qua hơn 80 năm phát triển và sự lớn mạnh không ngừng của phong trào trên khắp thế giới.

Một số đoàn thể thanh niên tại các nước, trước những kết quả gặt hái được của phong trào Hướng Ðạo, đã tìm cách phỏng theo mô thức Hướng Ðạo để tổ chức sinh hoạt và đoàn ngủ hóa thanh thiếu niên, nhưng hiếm có trường hợp thành công. Bởi vì, phương pháp Hướng Ðạo chỉ hữu hiệu khi hội đủ tất cả những yếu tố căn bản của phương pháp và tinh thần Hướng Ðạo, nếu không thì không còn Hướng Ðạo nữa và phương thức không còn hiệu nghiệm nữa.

 

 

 

 

 Hướng Ðạo không giáo dục bằng lý thuyết sách vở mà sử dụng những trò chơi, những sinh hoạt đáp ứng

   nhu cầu hoạt động và sở thích tự nhiên của tuổi trẻ.

Mỗi khi muốn đoàn sinh đạt tới một sự tiến bộ hay một hiểu biết chuyên môn nào, người Trưởng Hướng Ðạo phải tìm cách lồng những mục tiêu đó vào những trò chơi và những sinh hoạt thích hợp. Mặt khác , Hướng Ðạo phát triển nơi giới trẻ khuynh hướng tự nhiên muốn mình có ích cho người khác, chú trọng phát triển phần tính tốt sẵn có ở mỗi đoàn sinh để phần này lần lần lấn át các khuynh hướng xấu.

Như vậy, sự giáo dục của Hướng Ðạo là một sự giáo dục chú ý đến từng em một. Hướng Ðạo không phải là một tổ chức lấy số đông làm mẫu mực thành công, thâu nhận cho thật nhiều để huấn luyện theo kiểu rập khuôn và nhồi sọ. Trái lại, sự giáo dục chú ý đến từng đoàn sinh, theo dõi sự phát triển từng em, khuyến khích để phát triển các khả năng, các đức tính tốt sẵn có ở mổi đoàn sinh. Do đó, Hướng Ðạo chỉ thâu nhận đoàn sinh trong khả năng cùa mình, khi có đủ Trưởng để hướng dẩn. Mỗi đơn vị Hướng Ðạo chỉ có sĩ số nhất định, không thể vượt qua, để người Trưởng có thể hoàn thành chu đáo nhiệm vụ của mình.

 

 

 

 

 

Luật Hướng Ðạo đề nghị một mẫu mực để cư xử và hành động, rèn luyện nơi mỗi Hướng Ðạo sinh một tinh thần trọng danh dự, trung tín, hào hiệp và vị tha. Lời hứa Hướng Ðạo là một sự cam kết tham dự vào lối sống và hành động theo mẫu mực do phong trào Hướng Ðạo đề nghị.

Luật Hướng Ðạo có mười điều, phỏng theo mười điều luật sơ khởi do Baden-Powell đưa ra, được mỗi nước trong phong trào Hướng Ðạo thế giới điều chỉnh đôi chút tùy theo hoàn cảnh, phong tục ủa mỗi nước.

 

gồm mười điều như sau:

 

1-     Hướng Ðạo Sinh trọng danh dự.

   2-     HÐS trung tín.

   3-     HÐS giúp ích.

   4-     HÐS là bạn của mọi người.

   5-     HÐS lể độ và hào hiệp.

   6-     HÐS tôn trọng thiên nhiên.        

   7-     HÐS trọng kỷ luật.

   8-     HÐS vui tươi.

   9-     HÐS cần kiệm và liêm khiết.

   10-   HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

 

Một Hướng Ðạo Sinh chỉ thật sự là thành viên của phong trào Hướng Ðạo sau khi tuyên hứa. Bằng lời hứa Hướng Ðạo, Hướng Ðạo Sinh tự nguyện cam kết tham dự vào mẩu mực cư xử và hành động do phong trào Hướng Ðạo đề nghị.

Ðứng trước quốc kỳ, dưới sự chứng kiến của các Trưởng và các đoàn sinh đã tuyên hứa, tân đoàn sinh long trọng cam kết :                 Tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức :

 

   * Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh , tổ quốc và quốc gia tôi.

   * Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào.

   * Tuân theo luật Hướng Ðạo.

Với Luật và Lời Hứa, phong trào Hướng Ðạo đích thực là một phong trào mà mỗi thành viên là tự nguyện. Bằng cách tự nguyện tham dự vào dự án phát triển và rèn luyện do phong trào Hướng Ðạo đưa ra, mỗi thành viên không còn là một đối tượng thụ động, nhận một sự giáo dục mà tự mình thực hiện sự phát triển, trau dồi nhân cách của mình.

  

  Châm ngôn của Hướng Ðạo Việt Nam là " Sắp Sẳn ", thể hiện tư thế sẵn sàng của người Hướng Ðạo để giúp ích, đóng góp vào đời sống cộng đồng và đối phó với những khó  khăn, trở ngại gặp phải...